KATALOGBİZE ULAŞIN

Telefon: +90 212 465 61 62
E-posta: info@gamaas.com.tr

İnsana Saygı

Gama Intermodal, çalışanlarına, müşterilerine, iş ortaklarına ve toplumdaki tüm kesimlere karşı saygıyı ön planda tutar. Çalışanlarının ırkına, inancına, politik görüşlerine, kişisel düşüncelerine, cinsiyetine, yaşam tercihlerine bakmaksızın onlara eşit davranır ve eşit fırsatlar tanır.

Güvenilirlik

Gama Intermodal, müşterilerine, çalışanlarına, iş ortaklarına ve toplumdaki tüm kesimlere karşı güven ve adalet duygusu ile hareket eder. Bu sebeple, herkese eşit davranmaya ve fırsat eşitliği yaratmaya özellikle dikkat eder.

Gizlilik

Gama Intermodal, faaliyetleri sırasında sahip olduğu tüm kişisel veya kurumsal bilgileri, kişi veya kurumların onayı olmadıkça üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşmaz. Bilgi güvenliğine en üst seviyede önem vererek bu bilgileri en üst seviyede korur.

Şeffaflık

Gama Intermodal, şeffaflık ilkesini temel alarak yürüttüğü faaliyetlerinde müşterilerine karşı açık ve işbirliğini esas alan bir çalışma prensibi içerisindedir. Gizlilik ilkesini sınırları dahilinde herkesin doğru ve net bilgiye ayrım yapmaksızın ulaşmasına imkan sağlar.

Sorumluluk

Gama Intermodal çalışanları, faaliyetleri ve üçüncü şahıslara karşı davranışları için bireysel olarak veya takım halinde sorumluluk üstlenir. Yaptığımız işlerin sorumluluğunu kabul ederiz.

Müşteri Odaklılık

Gama Intermodal’ın, önceliği “müşterisi” dir. Müşterilerine verdiği tüm hizmetlerinde veya değişen müşteri gereksinimleri karşısında etkin çözümler sunan güvenilir çözüm ortağı olmak ana ilkelerinden biridir.

Çalışan Memnuniyeti & Takım Ruhu

Gama Intermodal, işinde uzman, çalışanlarına inisiyatif veren, değişim, gelişim ve kurumsallaşmayı ön planda tutan bir yapıdadır. Çünkü Gama Intermodal, çalışma arkadaşları ile bir şirketten çok bir aile olduğuna inanır. Çalışanları ile bütün ilişkilerinde sevgi, saygı ve iyi niyet kuralları ile hareket eder.

Yenilikçilik & Mükemmelliyetçilik

Gama Intermodal, lojistik sektöründe ulusal ve uluslararası tüm yenilikleri takip ederek, yeni fikir ve girişimlere destek verir. İş süreçlerinin gelişmesine yönelik tüm yenilikçi uygulamaları faaliyetlerine dâhil eder, hayata geçirir. Tüm iş süreçlerinde en yüksek kalite ve mükemmeliyeti hedefleyerek, kusursuz iş çözümleri sunmayı ve bu doğrultuda çalışmayı temel prensip edinmiştir.

Doğa & Çevreye Duyarlılık

Gama Intermodal, doğayı ve çevreyi korumayı en temel ve en yaşamsal görevlerinden biri sayar. Yaşamın ülkemizde ve çevremizde daha iyiye gitmesi ve buna katkı sağlanması için çalışır."Her zaman daha iyi bir çözüm vardır."